Geen doorbetaling van loon na terecht ontslag op staande voet

https://www.rechtspraak.nl/…/Geen-doorbetaling-loon-na-onts…
Maar dat is toch volstrekt logisch, hoor ik u al denken. Als een ontslag op staande voet terecht is gegeven, is er toch geen recht op salaris. Appeltje, eitje zou je denken, maar zo eenvoudig ligt dat niet. Wat was het geval en wat heeft de Hoge Raad (HR), onze hoogste rechter, geoordeeld?

Een werkgever heeft een werknemer op staande voet ontslagen. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven en vernietigt het ontslag op staande voet. De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof bepaalt in hoger beroep dat het ontslag op staande voet wel terecht is gegeven en ontbindt de arbeidsovereenkomst per direct.En het Hof bepaalde ook dat de werknemer voor de periode tussen het ontslag op staande voet en de ontbindingsdatum door de kantonrechter geen recht had op salaris.

De vraag was nu of dit laatste terecht was en of de werkgever in de periode tussen ontslag op staande voet en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door het Gerechtshof toch loon verschuldigd was. Hierover was veel discussie tussen de ‘wijze’ dames en heren arbeidsrechtspecialisten. Deze discussie ging er nog niet eens zozeer over of de uitspraak van het Gerechtshof een redelijke uitkomst had, maar of deze uitspraak kon op grond van het stelsel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

De Advocaat Generaal, de ‘adviseur’ van de HR had in zijn advies aan de HR geconcludeerd dat de werkgever wel loon verschuldigd was, omdat de uitspraak van het Hof niet paste in het systeem van de wet. De Hoge Raad (HR) heeft echter anders bepaald en concludeerde dat dit niet het geval is. De HR heeft aangegeven dat de oorzaak voor het feit dat de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht in de periode tussen ontslag op staande voet en de ontbinding door het Hof in redelijkheid niet voor rekening van werkgever komt. En uitsluitend in die situatie dat die oorzaak wel in redelijkheid voor rekening van werkgever komt, heeft de werknemer recht op loon als hij zijn werkzaamheden niet verricht.

Een hele terechte uitspraak in mijn optiek. Want het is niet te verkopen dat een werknemer recht heeft op loon, als vast is komen te staan dat hij terecht op staande voet is ontslagen.