Grensoverschrijdend gedrag in het arbeidsrecht. Hoe hiermee om te gaan en welke omstandigheden spelen een rol?

Het zal niemand ontgaan zijn dat grensoverschrijdend gedrag een hot item is op dit moment. Het begon met het wangedrag van BN-ers bij The Voice of Holland, maar inmiddels komen er steeds meer zaken aan het licht waarbij (vooral) mensen in een machtspositie over de schreef gaan en het boetekleed moeten aantrekken. Bekijk het volledige artikel

Lees verder ▸

Ook in 2022 weer wijzigingen in het arbeidsrecht. Waar moet u rekening mee houden?

Op basis van de EU-richtlijn ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU’ moeten uiterlijk op 1 augustus 2022 een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd in ons arbeidsrecht. In het kader hiervan is recentelijk een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat ertoe moet leiden dat deze richtlijn uiterlijk op 1 augustus 2022 is geïmplementeerd in ons arbeidsrecht. De bedoeling is dat…

Lees verder ▸

Het mijnenveld dat ontslag op staande voet heet…

De laatste tijd constateer ik in de overzichten van de rechtspraak dat steeds vaker wordt overgegaan tot een ontslag op staande voet en ook in mijn praktijk krijg ik weer vaker de vraag of een werknemer op staande voet kan worden ontslagen. Ik ben daar altijd zeer terughoudend in. Alleen als een werknemer het heel erg bont heeft gemaakt adviseer…

Lees verder ▸

Corona, the continuing story

Een aantal maanden geleden schreef ik in mijn artikel voor de juli editie van Zakelijk Helmond dat hopelijk sprake was van de laatste fase in de coronapandemie. Inmiddels weten we echter dat helaas niets minder waar is. Sterker nog, de maatregelen worden weer aangescherpt omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer stijgt. En dat heeft ertoe geleid dat het kabinet…

Lees verder ▸

Hoezo herstel van dienstverband? We hadden toch een vaststellingsovereenkomst gesloten!

Het gebeurt regelmatig. Werkgever en werknemer hebben een conflict gekregen vanwege het functioneren van de werknemer en komen tot de conclusie dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen. Partijen kiezen ervoor om elkaar niet te gaan bevechten bij de kantonrechter, maar komen een vaststellingsovereenkomst overeen waarin de voorwaarden worden opgenomen voor deze beëindiging. Eind goed al goed,…

Lees verder ▸

Vakantiedagen, wanneer vervallen ze? En wanneer tijdens ziekte?

Vakantiedagen zijn onder te verdelen in wettelijke – en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waarop een werknemer minimaal recht heeft per kalenderjaar, te weten 4 keer de arbeidsomvang per week. Bij een fulltime dienstverband komt dit dus neer op 20 dagen per jaar. Alle dagen waarop de werknemer (contractueel overeengekomen) meer recht heeft op vakantie, zijn de bovenwettelijke…

Lees verder ▸

Het belang van het volgen van een goede procedure

In deze bijdrage wil ik twee praktijksituaties bespreken over medewerkers waarover een werkgever niet tevreden is, althans die handelen op een wijze die door de werkgever niet wordt geaccepteerd. Maar ook wil ik meegeven dat er voor werkgevers hoge drempels gelden om te kunnen overgaan tot ontslag van de medewerkers en dat het volgen van een correcte procedure bepalend kan…

Lees verder ▸

De (hopelijk) laatste loodjes voor Corona in het arbeidsrecht

Inmiddels lijkt het er gelukkig op dat de laatste fase van de Corona pandemie is aangebroken. Steeds minder mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en de IC’s stromen leeg. Maar dit betekent niet dat nu alles weer helemaal is zoals het ooit was. En het betekent al helemaal niet dat er geen consequenties meer zijn voor werkgevers en werknemers. Want…

Lees verder ▸

Nieuwe plannen in het arbeidsrecht

Eens in de zoveel tijd wordt er weer een plan gelanceerd voor de hervorming van het arbeidsrecht, zo ook nu weer. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een plan gelanceerd met voorstellen op heel veel onderdelen van de arbeidsmarkt. Een deel hiervan zal ongetwijfeld worden geïntroduceerd. Het gaat te ver om alle onderdelen uit het advies van de SER te…

Lees verder ▸

Dossieropbouw, hoe pak je dat aan?

Regelmatig worden wij benaderd door cliënten met de mededeling dat zij zitten met een onwelwillende of disfunctionerende medewerker en dat zij het liefst per direct afscheid willen nemen van deze medewerker. En de eerste vraag die dan door mij wordt gesteld is of er voor deze medewerker een dossier ligt over zijn functioneren. Helaas is dan meestal het antwoord “nee”….

Lees verder ▸