Je kunt met iedere vraag bij ons terecht. Wij voorzien je graag van passend advies en juridische bijstand op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht, mediation en consumentenrecht. Als specialisten kunnen we nét even iets meer voor je betekenen!


Huurrecht

In het huurrecht is vastgelegd hoe huurder en verhuurder met elkaar om moeten gaan. Huurder en verhuurder hebben rechten en plichten jegens elkaar. Het is niet altijd duidelijk hoe deze rechten en plichten liggen, waardoor het risico op een conflict altijd aanwezig is. Het huurrecht kent zoveel aspecten dat je bij twijfel, vragen of problemen er goed aan doet een specialist in te schakelen, of je nu huurder of verhuurder bent. Wij toetsen je (huur)contract(en), we voorzien je van een passend en doeltreffend advies en we staan je, zowel in als buiten rechte, bij als er een conflict is ontstaan. Daarmee voorkom je dat zaken uit de hand lopen en hou je de regie in handen.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat alles wat speelt tussen werkgever en werknemer. Wij zijn specialist op het gebied van arbeidsrecht. Wij worden met grote regelmaat ingeschakeld bij arbeidsrechtelijke conflicten, hetgeen betekent dat onze kennis zeer actueel en diepgaand is op dit vlak. Voor iedere vraag die thuishoort in het arbeidsrecht ben je bij Peelland Advocaten dan ook aan het juiste adres! Heb je vragen over of problemen met je arbeidsovereenkomst, ben je plots ontslagen of heb je een ander (zakelijk) probleem? Neem contact met ons op. Doe dit tijdig, zodat een arbeidsconflict mogelijk voorkomen kan worden.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een mediator bemiddelt als onafhankelijke derde tussen partijen en laat partijen, onder zijn (bege)leiding, samen zoeken naar een oplossing voor een gerezen conflict. Erik neemt deze rol, als gecertificeerd mediator graag op zich. Op een laagdrempelige manier wordt geprobeerd om de stap naar de rechter te voorkomen en in onderling overleg tot een oplossing voor het gerezen conflict te komen.

Consumentenrecht

Consumentenrecht is een breed begrip. Een aantal treffende voorbeelden ter verduidelijking van deze tak van sport:

  • Een consument heeft schade als gevolg van een ongeval. De verzekeraar dekt de schade niet omdat het ongeval zou zijn veroorzaakt door eigen schuld. De consument doet een beroep op een advocaat om de verzekeraar te bewegen alsnog over te gaan tot uitkering van de schade.
  • Een consument staat onder bewind in verband met schulden aan derden die deze consument heeft gemaakt. Een bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd doet zijn werk niet goed, de schulden worden zelfs groter. De consument doet een beroep op een advocaat om de bewindvoering te beëindigen en de bewindvoerder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.
  • Een consument koopt een tweedehandsauto van een garagist. Korte tijd later wordt de auto gekeurd en blijkt dat de kilometerstand niet juist is (stand is teruggedraaid). De consument wil die koopovereenkomst ongedaan maken.
  • Een consument heeft een geschil bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar neergelegd. Die onderzoekt het geschil en wil het dossier sluiten omdat hij er geen heil in ziet. De Consument wil een second opinion van een andere jurist. De verzekeraar is meestal verplicht de zaak voor een second opinion door te sturen naar een externe jurist/advocaat.
  • Een leverancier van een product levert geheel conform opdracht aan een consument. De consument betaalt de overeenkomstige factuur niet, ook niet na een buitengerechtelijk traject (aanmaningen). Er is een procedure nodig om de consument te laten veroordelen tot betaling.
  • Dezelfde leverancier van een product krijgt te maken met dezelfde wanbetaler maar vreest ook dat deze wanbetaler zijn huis gaat verkopen en daarmee andere schuldeisers gaat betalen en niet deze leverancier. Conservatoir beslag op de woning is dan mogelijk en ook nodig om te voorkomen dat deze leverancier niet wordt betaald uit de opbrengst van deze verkoop. En veelal is zo’n beslaglegging voor deze wanbetaler een goede reden opeens wel te betalen. Voor toestemming om conservatoir beslag te mogen leggen is een advocaat vereist.