Richtlijn Overgang van onderneming ook van toepassing bij pre-pack

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan over de vraag of de voorwaarden die gelden bij een overgang van onderneming ook hebben te gelden als sprake is van een pre-pack na faillissement. Dit blijkt uit het persbericht dat het Europese Hof heeft uitgegeven: http://ow.ly/d/6tLm.

Bij een pre-pack wordt, al voordat het faillissement wordt uitgesproken, door de ondernemer en een door de rechtbank benoemde ‘beoogd-curator’, onderhandeld over een mogelijke doorstart van de onderneming, waarbij, meestal tot in detail, de overdracht van de onderneming wordt voorbereid. Als dan overeenstemming is bereikt over de voorwaarden voor zo’n doorstart, wordt het faillissement aangevraagd en wordt de curator benoemd. Direct daarna zullen de curator en de doorstartende onderneming de pre-pack overeenkomst ondertekenen. De medewerkers van de failliete onderneming worden ontslagen en de doorstarter neemt een deel van de werknemers over.

De Richtlijn overgang van onderneming bepaalt, kort gezegd, dat een overnemende onderneming onder strikte voorwaarden verplicht is de werknemers van de overgenomen onderneming in dienst te nemen. Deze richtlijn geldt niet in geval van faillissement. Dan ben je als overnemende/doorstartende onderneming vrij om te kiezen wie je wilt overnemen en wie niet.

Het Europese Hof heeft nu bepaald dat de voorwaarden die gelden bij een overgang van onderneming ook gelden bij een pre-pack. Belangrijk aspect hierbij was voor het Hof dat een pre-pack als hoofddoel heeft, het behoud van de failliete onderneming, zij het in afgeslankte vorm. Volgens het Hof is daarnaast van belang dat de pre-pack geen wettelijke basis heeft in de Nederlandse wetgeving en dat daarom geen sprake is van een faillissementsprocedure onder toezicht van de overheid.

Dat betekent dat bij een pre-pack sprake is van een overgang van een onderneming, waardoor alle medewerkers van de onderneming overgaan en niet alleen de medewerkers waarover overeenstemming is bereikt. Dit betekent dat dus weer (zoals voorheen het geval was) eerst daadwerkelijk sprake moet zijn van een faillissement, voordat de benoemde curator kan gaan beginnen met de beoordeling of een doorstart mogelijk is en met het starten van gesprekken over de doorstart. Alleen in die gevallen bestaat namelijk de vrijheid om te kiezen hoeveel medewerkers mee overgaan naar de doorstartende onderneming en welke werknemers dat zijn.