Het belang van het volgen van een goede procedure

In deze bijdrage wil ik twee praktijksituaties bespreken over medewerkers waarover een werkgever niet tevreden is, althans die handelen op een wijze die door de werkgever niet wordt geaccepteerd. Maar ook wil ik meegeven dat er voor werkgevers hoge drempels gelden om te kunnen overgaan tot ontslag van de medewerkers en dat het volgen van een correcte procedure bepalend kan zijn voor wel of niet gelijk krijgen. 

Bekijk het volledige artikel