Corona en arbeidsrecht, een aantal praktijkvoorbeelden

De coronatijd heeft ook voor het arbeidsrecht grote consequenties gehad en daarbij ook voor nieuwe inzichten gezorgd over de wederzijdse rechten en verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. In deze bijdrage wil ik graag een aantal voorbeelden de revue laten passeren waarin hier nader op wordt ingegaan.  Bekijk het volledige artikel

Lees verder ▸

Huur tijdens coronasluiting, hoe zit dat nu precies?

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in ons land eind februari 2020 speelde en speelt bij huurders van horecapanden (inclusief kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen) én winkels de prangende vraag of zij wel de volledige huur verschuldigd zijn over de tijd dat “hun” pand niet in volle omvang kan worden geëxploiteerd als gevolg van de van overheidswege opgelegde coronamaatregelen.  Bekijk het…

Lees verder ▸

Overtreding van concurrentiebeding of niet? Waar kan het fout gaan?

 In het arbeidsrecht wordt nog steeds vaak gebruik gemaakt van een concurrentiebeding, of van een bepaalde vorm van concurrentiebeding, te weten het relatiebeding. De voorwaarden die gelden om hierop een beroep te doen als werkgever zijn strikt. Hierbij zal ik u twee praktijkvoorbeelden geven waarin het fout ging voor de werkgever en hoe dit had kunnen worden voorkomen.  Bekijk het…

Lees verder ▸

Arbeidsongeschikt door een auto-ongeval onder invloed van alcohol, wel of geen recht of salaris voor de werknemer?

Een paar weken geleden kreeg ik de vraag van een werkgever of hij het loon moest doorbetalen van een werknemer die arbeidsongeschikt was geraakt door een auto-ongeval dat hij zelf had veroorzaakt onder invloed van alcohol. Het ongeval was veroorzaakt in de privétijd van de werknemer, maar werkte dus wel degelijk door in de arbeidsovereenkomst met de werkgever. Want die…

Lees verder ▸

De billijke vergoeding. Wanneer (niet) en hoe is deze te bepalen?

 De uitleg van het begrip billijke vergoeding blijft de arbeidsrechtelijke gemoederen flink bezighouden. De discussie op dat vlak ziet zowel op de vraag wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, in vergelijking tot de situatie van ‘gewoon’ verwijtbaar handelen, als op de vraag hoe hoog deze billijke vergoeding dan moet zijn en welke omstandigheden daarbij dan een rol spelen.  Bekijk…

Lees verder ▸

Hoe om te gaan met de nieuwe Coronamaatregelen?

 Met het opnieuw oplaaien van het aantal Corona besmettingen heeft het kabinet de touwtjes weer wat strakker aangetrokken. En daar heeft iedereen mee te maken, dus ook u als werkgever. In dit artikel zal ik kort ingaan op enkele onderwerpen die nu spelen. Met name zal ik mij daarbij richten op het al dan niet kunnen verplichten van mondkapjes en…

Lees verder ▸

Eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Wanneer kan dit en wanneer kun je dat beter laten?

 Een werknemer werkt in een bepaalde functie en u wilt dat hij een andere functie gaat verrichten omdat de functie (gedeeltelijk) komt te vervallen of omdat de werknemer in deze functie niet meer functioneert zoals u dat zou willen. Kunt u deze werknemer dan zomaar in een andere functie plaatsen, of ligt dat toch iets genuanceerder?  Bekijk het volledige artikel

Lees verder ▸

Niet kunnen werken vanwege corona, maar toch loon verschuldigd

 Er is al regelmatig discussie geweest of een werknemer toch recht heeft op salaris als hij vanwege corona niet kan werken. Onlangs kregen wij bij Peelland Advocaten een kwestie waarin dit een rol speelde. Een werknemer meldde zich bij ons omdat zijn werkgever hem geen salaris betaalde omdat hij geen werkzaamheden kon verrichten vanwege corona. De man had ook nog…

Lees verder ▸

Gebruik maken van beeld- of geluidsopnames. Mag dat altijd zomaar en wat is er voor nodig?

Vaak is het lastig om te bewijzen wat er in de onderlinge communicatie tussen werkgever en werknemer gebeurt, of wat door de werknemer wordt gedaan. Dat laatste speelt vaak een rol als een werknemer arbeidsongeschikt is. Een werkgever heeft dan weinig inzicht in wat door de werknemer wordt gedaan. En zeker als de werkgever twijfel heeft over de (ernst van…

Lees verder ▸

Werktijd is werktijd, maar wel voor de baas en niet voor jezelf!

Een werkgever mag er vanuit gaan dat een werknemer onder werktijd bezig is met werkzaamheden voor de werkgever en niet voor zichzelf of voor een ander. Maar niet iedere werknemer denkt er blijkbaar zo over en verricht onder werktijd toch (min of meer regelmatig) activiteiten voor zichzelf of een ander. Is het dan direct mogelijk om hier tegen op te…

Lees verder ▸